Filtry G-Lube

gruetzner


Zabrání kontaminaci základního média již na začátku mazacího systému


Nádoby na kapaliny v hydraulických a mazacích systémech jsou vystaveny riziku kontaminace nežádoucími látkami znečišťujícími ovzduší. Tyto nežádoucí látky znečišťující ovzduší způsobují a urychlují oxidaci oleje.

Výsledkem jsou změněné vlastnosti oleje, jako je snížená schopnost mazání a nižší teplotní odolnost. Vniknutí vody může také vést k tvorbě kyseliny a následné tvorbě koroze na různých površích komponent.

V zásadě začíná údržba oleje na hydraulické nádrži, kde je umístěn plnicí a odvzdušňovací filtr nádrže. Plnicí a odvzdušňovací filtr nádrže má za úkol zabránit pronikání nečistot z vnějšku. Při správném výběru filtru lze životnost hydraulického oleje značně prodloužit, účinnost systému se zvyšuje a od začátku se předejde jakémukoli následnému poškození součástí. Příčinou stárnutí oleje je kontaminace okolním vzduchem, jako je vlhkost a pevné látky.

Časté výměny oleje a filtrů, poruchy zařízení a zkrácená životnost instalace vedou k vyšším rozpočtům na údržbu.

Je proto vhodné použít tzv. absorpční filtr. Tento typ filtru je schopen absorbovat vlhkost a pevné látky z okolního vzduchu. Vlhký vzduch se suší pomocí silikagelu a vede do nádrže. Další výhodou těchto filtrů je monitorování. Změnou barvy silikagelu může uživatel zjistit, zda je filtr nasycený vlhkostí vzduchu a jednoduše rozpoznat stav, kdy by již mělo dojít výměně.


filtryxBenefity

  • Zabraňuje kontaminaci základní tekutiny
  • Méně prostojů zařízení v důsledku údržby
  • Delší životnost zařízení
  • Úspora času na údržbu
  • Nižší spotřeba maziva
  • Méně výměn oleje
  • Silikagel je šetrný k životnímu prostředí