LUB5

gruetzner


Lub5 4 NEU 1 327x360

Efektivní, účinné a ekonomické řešení pro jednotlivá mazácí místa


Automatické mazání ložisek, řetězů, otevřených ozubení a lineárních pohybů. LUB5 spolehlivě běží až 24 měsíců na jedinou náplň. Doba provozu se nastavuje přímo na zařízení. Zbývající cykly plnění jsou zobrazeny pomocí LED indikátoru.

LUB5 je elektromechanická jednobodová maznice určená k zásobování jednotlivých mazacích míst olejem nebo tukem.

Napájení maznice je zajištěno integrovanou baterií.

Mazivo je uloženo ve znovu naplnitelném zásobníku s kapacitou 120 nebo 250 ml. Maximální výstupní tlak je 10 barů (145 psi).

Při použití vhodného maziva umožňuje akumulátor až 5 výbojů, respektive maximální dobu běhu 48 měsíců (dle toho co nastane dříve).


Lub5 Gruppenbild Kartuschen 1 418x360Benefity

  • Elektromechanický pohon
  • 10 bar (145 psi)
  • Funkční až 24 měsíců na jednu náplň
  • Doplnitelná až 5x bez dalších vícenákladů (max. 48 měsíců)
  • Možnost vlastního plnění
  • Pro oleje nebo tuky do třídy NLGI 2
  • Teplotní rozsah použití 20 °C to + 60 °C (s vhodným mazivem)