Mazací ozubená kola a hřídele

gruetznerWESO 024 Optimální zásobování ozubených systémů je zajištěno po velmi dlouhou dobu pomocí mazacího ozubeného kola. Mazací systém zajišťuje variabilní přívod maziva.

Mazivo prochází osou a otvory v pěnovém materiálu. Při nízkém kontaktním tlaku se uložené mazivo opět uvolní. Použitá PU pěna ukládá mazivo a uvolňuje jej znovu ve velmi malých dávkovacích množstvích. Tímto způsobem je účinně zabráněno nadměrnému mazání.

Mazací ozubená kola jsou k dispozici v provedení s přímým i šikmým ozubení (pravé / levé) a modulu ozubení 2-30. Od šířky 20 mm se mazací ozubené kolo skládá z několika segmentů. Pro mazací ozubená kola jsou k dispozici různé upevňovací hřídele. V závislosti na instalaci nebo dodávce maziva lze použít hřídele se zásobováním maziva v přímém směru nebo pravoúhlé provedení zásobování.


LAT SZ G 5 HP 1Základní charakteristika mazacího ozubeného kola:

  • Materiál: Polyuretanová pěna
  • Provozní teplota: -30 °C až +60 °C (speciální provedení pro větší teplotní rozsahy na vyžádání)
  • Maximální obvodová rychlost: 5 m/s
  • Hustota: 240 kg/m3
  • Vhodné pro oleje i tuky

Provedení ozubení:

schmierzahnrad gerade