Lineární profilové vedení

Lineární vedení s profilovou kolejnicí a vozíkem je vhodným řešením pro přesný přímočarý pohyb.

Pohyb je zajištěn pomocí valivých elementů. 

Díky profilové kolejnici je možno zachytávat síly ve všech směrech.

NTN SNR logo