Křížové stoly

Křížové stoly jsou vhodné k sestavení 2-osého systému. Díky konstrukci pohybové desky lze jednoduše sestavovat přesné X-Y systémy (v kombinaci s produkty krátké a dlouhé polohovací stoly) nebo X-Z systémy (v kombinaci s vertikálními stanicemi). Běžně se používají pro přesné pohyby. Když je vyžadováno přesné polohování ve více osách, sortiment stolů poskytuje vysokou míru přesnosti a spolehlivosti, i když jsou použity v různých provozních podmínkách. Nabízíme dva různé rozsahy zdvihu - krátké a dlouhé. V krátké i dlouhé verzi jsou k dispozici tři velikosti křížového stolu. Každý z nich je dodáván s ovládacím kolečkem. Z pohledu odměřování může být dodáno ve třech provedeních a to s noniem, analogovým ukazatelem polohy nebo digitálním ukazatelem polohy, což pomáhá zajistit, aby uživatelé mohli při jejich ovládání získat co nejpřesnější přehled o pozici.


Manuální polohovací stolky jsou dostupné ve třech verzích:

  • ovládání pomocí kolečka s noniem
  • ovládání pomocí kolečka s analogovým ukazatelem polohy s přesností 0,1mm (typ PA)
  • ovládání pomocí kolečka s digitálním ukazatelem polohy s přesností 0,01mm (typ PAE)

Navíc každá tato verze je dostupná jak v krátkém provedení, tak dlouhém provedení.