AXS 200 Y | Osa Y

Příčná lineární jednotka série AXS-Y / osa Y (horizontální)snr logo

Vhodná jako osa Y pro kombinaci s Ω paralelním modulem AXDL160A

- velikost: 200
- hliníkový základní profil 200x180mm
- pohon: synchronní ozubený řemen
- typ řemene: 40-STD8
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- povolené dynamické zatížení pohonu: 2200N
- maximální rychlost 300m/min
- maximální délka modulu: 8000mm

beltaxs200y 2d

 

1) rozměr X1 vždy na straně pohonu

2) X1 / X2 ... poloha tlumiče je volitelná a musí být specifikována

3) tlumič může být umístěn v koncové desce nebo na příčné desce

   - v případě umístění v koncové desce ... X1 / X2 = 66mm

   - v případě umístění v příčné desce ... X1 / X2 ≥ 66mm


Typ lineárního vedení:vedeni4

Typ vedení
Označení
Délka stolku T
Charakteristika
(mm) a (m/s2)
v (m/s)
Kuličkové vedení D 220 50 5
Kuličkové vedení R 330 50 5

 

Poznámka: Bez horní desky pro přímé přípojení s AXDL160A (verze R)


Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 200 Y
D 57 000 57 000 4 300 5 000 5 000
AXS 200 Y
R 57 000 57 000 4 300 6 300 6 300

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 200 Y
D 19 000 19 000 1 450 1 700 1 700
AXS 200 Y
R 19 000 19 000 1 450 2 100 2 100

Technické údaje:AXS200Y farbig1600

AXS 200 Y
Jednotka / popis Hodnota
   
Základní rozměr mm 200x120
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 5 280
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 2 220
Typ pohonu řemen 40-STD8
Maximální rychlost m/min 300
Povolené dynamické zatížení řemene N 2 200
Zdvih na otáčku řemenice mm 264+0,5
Potřebný rozběhový moment Nm 7,0
Maximální hnací moment Nm 92,6
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) kgcm2 24,3
Maximální délka modulu (1,2) m 8,0
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,05
 
1 - maximální délka modulu 8m z jednoho kusu
2 - v případě potřeby možnost napojení do větších délek za předpokladu podepření v místě napojení

Hmotnost:
 
M
AXS 200 Y
Jednotka Typ vedení
  D
E
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 55,3 55,3
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 4,6 4,6
Hmotnost pojezdového stolu kg 16,3 22,3
Hmotnost pro protažený profil když X1 / X2 > 66mm kg ((X1+X2-132)/100) x 3,0

axs y section
 

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:

csm icon step ee9423dffb

V případě zájmu kontaktujte na info@mnsystems.cz

Video