AXS 280 Y | Osa Y

Příčná lineární jednotka série AXS-Y / osa Y (horizontální)snr logo

Vhodná jako osa Y pro kombinaci se zdvižnými osami AXS200ME, AXS120TV, AXS230MB, AXS280TV, AXDL240A

- velikost: 280
- hliníkový základní profil 280x250mm
- pohon: synchronní ozubený řemen
- typ řemene: 75-STD8
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- povolené dynamické zatížení pohonu: 5000N
- maximální rychlost 300m/min
- maximální délka modulu: 10000mm

beltaxs280y 2d

 

1) rozměr X1 vždy na straně pohonu

2) X1 / X2 ... poloha tlumiče je volitelná a musí být specifikována

3) tlumič může být umístěn v koncové desce nebo na příčné desce

   - v případě umístění v koncové desce ... X1 / X2 = 45 ... 135mm

   - v případě umístění v příčné desce ... X1 / X2 ≥ 135mm


Typ lineárního vedení:vedeni4

Typ vedení
Označení
Délka stolku T
Rozměr C Rozměr C1 Charakteristika
(mm) (mm) (mm) a (m/s2)
v (m/s)
Kuličkové vedení D 400 280 - 50 5
Kuličkové vedení E 600 280 150 50 5
Kuličkové vedení R 400 - - 50 5
Kuličkové vedení S 400 - - 50 5
Kuličkové vedení T 750 - - 50 5
Kuličkové vedení U 800 - - 50 5

 

Poznámka:

- Bez horní desky pro přímé přípojení s AXS200ME, AXS120TV (verze R)

- Bez horní desky pro přímé přípojení s AXS230MB (verze S)

- Bez horní desky pro přímé přípojení s AXS280TV, AXS120TV (verze T)

- Bez horní desky pro přímé přípojení s AXDL240A (verze U)


Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 280 Y
D 82 000 82 000 9 900 11 000 11 000
AXS 280 Y
E 82 000 82 000 9 900 19 000 19 000
AXS 280 Y R 82 000 82 000 9 900 11 000 11 000
AXS 280 Y S 82 000 82 000 9 900 12 500 12 500
AXS 280 Y T 82 000 82 000 9 900 15 000 15 000
AXS 280 Y U 82 000 82 000 9 900 12 500 12 500

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 280 Y
D 26 000 26 000 3 200 3 700 3 700
AXS 280 Y
E 26 000 26 000 3 200 6 250 6 250
AXS 280 Y R 26 000 26 000 3 200 3 700 3 700
AXS 280 Y S 26 000 26 000 3 200 4 000 4 000
AXS 280 Y T 26 000 26 000 3 200 4 800 4 800
AXS 280 Y U 26 000 26 000 3 200 4 000 4 000

Technické údaje:axs280y

AXS 280 Y
Jednotka / popis Hodnota
   
Základní rozměr mm 280x250
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 7 958
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 14 650
Typ pohonu řemen 75-STD8
Maximální rychlost m/min 300
Povolené dynamické zatížení řemene N 5 000
Zdvih na otáčku řemenice mm 264+0,5
Potřebný rozběhový moment Nm 7,0
Maximální hnací moment Nm 210
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) kgcm2 24,3
Maximální délka modulu (1,2) m 10,0
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,05
 
1 - maximální délka modulu 10m z jednoho kusu
2 - v případě potřeby možnost napojení do větších délek za předpokladu podepření v místě napojení

Hmotnost:
 
M
AXS 280 Y
Jednotka Typ vedení
  D
E R S T U
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 55,3 70,5 44,7 44,7 66,6 68,9
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Hmotnost pojezdového stolu kg 16,3 22,3 5,7 5,7 5,7 5,7
Hmotnost pro protažený profil když X1 / X2 > 45mm kg ((X1+X2-90)/100) x 4,6

axs y section
 

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:

csm icon step ee9423dffb

3D konfigurace (CAD)

Video