1

Heavy Duty hose up to +100 °C oØ 16 mm x iØ 9.5 mm

 

Material: NBR + textilní vložka

Art. No.: 101555

 

 

 

 

 


2

Tube up to +260 °C oØ 11 mm x iØ 8 mm 500 mm

 

Material: PTFE / Nerezová ocel

Art. No.: 113864

 

 

 

 

 


3

Tube up to +260 °C oØ 11 mm x iØ 8 mm 1000 mm

 

Material: PTFE / Nerezová ocel

Art. No.: 101549

 

 

 

 

 


4

Tube up to +260 °C oØ 11 mm x iØ 8 mm 1500 mm

 

Material: PTFE / Nerezová ocel

Art. No.: 101550

 

 

 

 

 


5

Tube up to +80 °C oØ 8 mm x iØ 6 mm

 

Material: PA

Art. No.: 101393

 

 

 

 

 


6

Tube up to +260 °C oØ 8 mm x iØ 6 mm

 

Material: PTFE

Art. No.: 101394

 

 

 

 

 


7

Tube up to +100 °C oØ 8 mm x iØ 5 mm

 

Material: PA

Art. No.: 101569

 

 

 

 

 


8

Tube up to +100 °C oØ 6 mm x iØ 4 mm

 

Material: PA

Art. No.: 101494

 

 

 

 

 


9

Hose spiral guard 25 mm

 

Material: Plast

Art. No.: 109695

 

 

 

 

 

 

 


HEAD3


Video