Rotační lineární pouzdra

NTN SNR logo

 strokebush headpic02

 

header logo

 

 

 


Rotační lineární pouzdro poskytuje funkce rotačního a lineárního pohybu. Lineární pohyb s neomezeným zdvihem a rotační pohyb jsou sloučeny do jednoho pouzdra, což má za následek velkou úsporu místa ve srovnání s kombinací běžných ložisek.