STOPERY

Tlumení, zastavení, oddělení v jednom směru

Základní funkcí paletových stoperů je bezpečně tlumit, zastavit a oddělit palety výrobků a to od hmotnosti 0,25kg až do 3000kg. Díky neustálemu vývoji a inovacím drží výrobce Wörner krok s trendy a je lídrem v automatizačních prvcích na poli paletových stoperů a příslušenství. Stopery zastavují, tlumí nebo drží jednu či více naakumulovaných palet na požadovaných místech výrobní linky. Podle způsobu zastavení palety rozlišujeme stopery bez tlumení a s tlumením. Podle způsobu ovládání zdvihu narážky rozdělujeme na pneumaticky ovládané nebo elektricky ovládané, což je výhodné zejména u zařízení kde není přiveden stačený vzduch. Máte-li omezený prostor pro instalaci oddělovací zarážky (stoperu), může být řešením stoper pro systémy válečkových dopravníků.


 Příklad zastavení bez tlumení. Stoper může být ovládaný (pohyb zarážky směrem dolů k uvolnění paletky) jak pneumaticky nebo elektricky.  

 vereinzeler unged stoppen 

 

 

 

 

 


 Příklad zastavení s tlumením. Stoper může být ovládaný (pohyb zarážky směrem dolů k uvolnění paletky) jak pneumaticky nebo elektricky.

     vereinzeler ged stoppen

 

 

 

 

 


Uvolnění stoperu ... paleta může pokračovat v pohybu

 freigeben