Stopery-paletové zarážky

csm LaserBeschr 1920px 93d33d5991


woerner1Tlumení, zastavení a oddělení paletky v jednom směru

 


Základní funkcí paletových stoperů je bezpečně tlumit, zastavit a oddělit palety výrobků a to od hmotnosti 0,25kg až do 3000kg. Díky neustálemu vývoji a inovacím drží výrobce Wörner krok s trendy a je lídrem v automatizačních prvcích na poli paletových stoperů a příslušenství. Stopery zastavují, tlumí nebo drží jednu či více naakumulovaných palet na požadovaných místech výrobní linky. Podle způsobu zastavení palety rozlišujeme stopery bez tlumení a s tlumením. Podle způsobu ovládání zdvihu narážky rozdělujeme na pneumaticky ovládané nebo elektricky ovládané, což je výhodné zejména u zařízení kde není přiveden stačený vzduch. Máte-li omezený prostor pro instalaci oddělovací zarážky (stoperu), může být řešením stoper pro systémy válečkových dopravníků.


Vereinzelerundamped1Příklad zastavení bez tlumení. Stoper může být ovládaný (pohyb zarážky směrem dolů k uvolnění paletky) jak pneumaticky nebo elektricky. Robustní a cenově dostupná základní verze. Může být nasazen v aplikacích, kde musí být jedna nebo více palet umístěna do definované polohy. Pro identifikaci horní a dolní polohy dorazu mohou být použity indukční a elektronické bezdotykové snímače. Díky krátké době cyklu zajišťují vysokou produktivitu.

 

 


Stopper

damped1Příklad zastavení s tlumením. Stoper může být ovládaný (pohyb zarážky směrem dolů k uvolnění paletky) jak pneumaticky nebo elektricky. Stopery s tlumícím mechanismem se doporučuje použít pro výrobky citlivé na otřesy, pro vysoké dopravní rychlosti nebo pro výrobky, které mají vysoko své těžiště. Plynule nastavitelný tlumicí mechanismus paletu jemně zpomaluje a zajišťuje, že výrobek dosáhne své konečné polohy hladce, stabilně a bez vibrací. Síla nárazu je snížena až o 95% ve srovnání se stopery bez tlumení.

Uvolnění stoperu ... paleta může pokračovat v pohybu. Pneumaticky nebo elektricky ovládané stopery (bez tlumení / s tlumením) uvolní paletu pro následný transport pohybem dopadové desky směrem dolů.