Diskové spojky

Disková spojka je součástka, díky které lze přenášet kroutící moment mezi dvěma rotujícími součástmi.

 

K dispozici jsou následující typy spojek:

- Vícekotoučové (multidisc): především pro použití v olejové lázni a suché aplikace při nízkých a středních otáčkách.

- Jednokotoučové: pouze pro suché aplikace.

 

Ovládání může být hydraulické, pneumatické nebo elektromagnetické.

 

Mohou pracovat následujícími způsoby:

- Pružinou rozepnuté: při přívodu média/energie dochází k zavření třecí mezery a vzniká přenos kroutícího momentu.

- Pružinou sepnuté: při přívodu média/energie dochází k otevření třecí mezery a zaniká přenos kroutícího momentu.

mwm logospojky kat