Flexibilní spojky

spiral

diskov

vlnovco

oldham

pruzn

 

 

 

 

 

 

 


gmt new logo use

Spojka je konstrukční prvek, který spojuje hnaný a hnací hřídel a zajišťuje převod kroutícího momentu. Nabízíme spojky, které jsou v základním dělení flexibilní nebo pevné.

Flexibilní spojky se používají pro aplikace, kde se vyžaduje přenos kroutícího momentu při očekávaném výskytu montážních chyb. Flexibilní spojka kompenzuje chyby paralelity, úhlové natočení, axiální posunutí atd. 

Pevné spojky vytváří tuhé spojení hřídelí se schopností přenosu vysokého kroutícího momentu a to prakticky s nulovou vůlí. Výhodou tuhosti je přesný přenos kroutícího momentu.