SSPK(T)-AM/SSPK(T)S-AM | Lehká řada


Momentová hřídel s válcovou maticí SSPK(T)-AM/SSPK(T)S-AM


Velikost: 6-10mm (průměr hřídel)
Typ matice: Lehká kompaktní přírubová
Materiálové provedení: Ocelové (SSPK-AM/SSPT-AM) / Nerezové (SSPKS-AM/SSPTS-AM)
Hřídel: Plná (standard) nebo dutá

Statická únosnost: C0: 438 - 2870 N / Dynamická únosnost: C: 314 - 2270 N
Momentová únosnost: MP: 0,59 - 7,84 Nm / MY: 1,03 - 9,53 Nm
Dynamický kroutící moment: Ct: 0,72 - 12,4 Nm / C0t: 1,00 - 19,4 Nm

Příklad značení:
SSPK 10 AM - 2 - T1 - 400 - P / CU (viz níže)

sspk nakres


Rozměry:

Typ / Provedení Základní rozměry (mm) Hmotnost Velikost
Matice Hřídel
Standardní Nerezové D
L B Df K H P.C.D.
d1
W d2 Ds kg kg/m
   SSPT 4AM    SSPTS 4AM 8 12 8 21 10 2,5 15 3,4 - - 4 5,0 9,7 4AM
   SSPK 5AM    SSPKS 5AM 10 18 10,8 23 18 3,4 17 3,4 2,8 1 5 10,7 14,9 5AM
   SSPK 6AM    SSPKS 6AM 12 21 13 25 20 3 19 3,4 3,5 1 6 14,7 21,6 6AM
   SSPK 8AM    SSPKS 8AM 15 25 14,9 28 22 3,95 22 3,4 3,5 1,2 8 23,9 38,4 8AM
   SSPK 10AM    SSPKS 10AM 19 30 18 36 28 4 28 4,5 5 1,5 10 44,0 59,8 10AM

 


Únosnosti:

cx1

Typ / Provedení Přenos kroutícího momentu (Nm) Silové zatížení (N) Momentové zatížení (Nm)
Standardní Nerezové CT (dyn)
C0T (stat) C (dyn) C0 (stat) MP (MP2)
MY (MY2)
   SSPT 4AM    SSPTS 4AM 0,72 1,00 314 438 0,59 (3,36) 1,03 (5,82)
   SSPK 5AM    SSPKS 5AM 2,33 4,05 825 1160 2,10 (13,4) 2,56 (16,3)
   SSPK 6AM    SSPKS 6AM 2,95 5,27 890 1290 2,55 (16,5) 3,11 (20,1)
   SSPK 8AM    SSPKS 8AM 5,85 9,83 1330 1810 4,11 (27,8) 5,00 (33,8)
   SSPK 10AM    SSPKS 10AM 12,4 19,4 2270 2870 7,84 (52,5) 9,53 (63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 


Nomenklatura značení: SSPK 10 AM - 2 - T1 - 400 - P / CU

SSPK
10 AM 2 T1 400 P CU
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Typ Velikost Provedení Počet matic Předpětí Délka hřídele Třída přesnosti Speciální požadavek

1,3 - Typ

     - SSPT - AM / SSPK - AM ... standardní

     - SSPTS - AM / SSPKS - AM ... nerezový

2 - Velikost (nominální průměr)

     - 4 / 5 / 6 / 8 / 10

4 - Počet matic na jedné hřídeli

5 - Předpětí

     - bez označení ... standard

     - T1 ... lehké předpětí

6 - Délka hřídele

7 - Třída přesnosti

     - bez označení ... vysoká (standard)

     - P ... precizní

8 - Speciální požadavek

     - bez označení ... bez speciálního provedení (standard)

     - CU ... dle požadavku zákazníka (např. dle výkresové dokumentace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ssp01header logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Technická data

Technická data

Video