AXE-Z řemenový pohon

Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Statické silové zatížení Statické momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXE 60 Z B 4 860 9 650 66 350 180
AXE 80 Z B 7 900 16 000 150 800 400
AXE 100 Z C 11 200 16 500 179 2 340 1 570
AXE 110 Z D 7 900 7 900 275 375 375
AXE 160 Z D 32 000 32 000 1 600 1 650 1 650

 


Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Dynamické silové zatížení Dynamické momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXE 60 Z B 2 820 2 820 19,5 127 127
AXE 80 Z B 3 600 3 600 33,7 241 241
AXE 100 Z C 5 050 5 050 54 707 707
AXE 110 Z D 2 300 2 300 80 110 110
AXE 160 Z D 6 000 9 000 475 475 475

 


 • AXE 60 Z
  Profil: 60x80 / Maximální dynamické zatížení řemene: 560N / Maximální zdvih 5800mm / Maximální rychlost: 5m/s

  NTN SNR logo
  Lineární modul série AXE - velikost: 60 (60x80) - pohon: řemen - typ vedení: lineární profilové kuličkové vedení - počet kolejnic: 1 centrální - minimální zdvih: 40mm - maximální zdvih: 5800mm
  ... Learn More

 • AXE 80 Z
  Profil: 80x100 / Maximální dynamické zatížení řemene: 870N / Maximální zdvih 7680mm / Maximální rychlost: 5m/s

  NTN SNR logo
  Lineární modul série AXE - velikost: 80 (80x100) - pohon: řemen - typ vedení: lineární profilové kuličkové vedení - počet kolejnic: 1 centrální - minimální zdvih: 60mm - maximální zdvih: 7680mm
  ... Learn More

 • AXE 100 Z
  Profil: 100x125 / Maximální dynamické zatížení řemene: 2200N / Maximální zdvih 7520mm / Maximální rychlost: 5m/s

  NTN SNR logo
  Lineární modul série AXE - velikost: 100 (100x125) - pohon: řemen - typ vedení: lineární profilové kuličkové vedení - počet kolejnic: 1 centrální - minimální zdvih: 200mm - maximální zdvih: 7520mm
  ... Learn More

 • AXE 110 Z
  Profil: 110x65 / Maximální dynamické zatížení řemene: 980N / Maximální zdvih 3740mm / Maximální rychlost: 5m/s

  NTN SNR logo
  Lineární modul série AXE - velikost: 110 (110x65) - pohon: řemen - typ vedení: lineární profilové kuličkové vedení - počet kolejnic: 2 paralelní - minimální zdvih: 80mm - maximální zdvih: 3740mm
  ... Learn More

 • AXE 160 Z
  Profil: 160x83 / Maximální dynamické zatížení řemene: 1830N / Maximální zdvih 5700mm / Maximální rychlost: 5m/s

  NTN SNR logo
  Lineární modul série AXE - velikost: 160 (160x83) - pohon: řemen - typ vedení: lineární profilové kuličkové vedení - počet kolejnic: 2 paralelní - minimální zdvih: 120mm - maximální zdvih: 5700mm
  ... Learn More