AXDL-S/T pohon šroubem

snr logo

AXDL-S/T série | paralelní jednotka s pohybovým šroubem | plně konfigurovatelná

 

 


AXDL BS

Základní popis

Základem je lehký, ale zároveň velmi tuhý hliníkový profil, který má velmi konstruován pro uložení dvou paralelních lineárních vedení a pohonu pomocí pohybového šroubu. Tento šroub může být kuličkový nebo trapézový. Pohon kuličkovým šroubem je vhodný zvláště pro aplikace s vysokým požadavkem na přesnost polohování a opakovatelnost najíždějí. Trapézové šrouby se používájí pro méně náročné aplikace na přesnost.

Maximální dosahovaná rychlost je závislá na kritických otáčkách pohybového šroubu. Aby bylo možné dosáhnout vysoké rychlosti i při delších zdvizích, je možné vybavit jednotku AXDL jednou nebo více sadami vlečných podpěrných jednotek šroubu tak, aby nedocházelo ke kmitání šroubu. Maximalní délka modulu až 6m.

Připojení motoru k jednotce je realizováno pomocí příruby se spojkou přímým spojením nebo pomocí řemenové předlohy a tím dosáhnout délkové úspory místa.

AXDL-S/T je k dispozici ve třech velikostech (110, 160, 240mm). Tyto moduly jsou vždy vybaveny profilovým kuličkovým vedení. Tato kompletní řada umožnuje nalézt vhodnou variantu pro každou aplikaci v závislosti na zatížení a podmínkách provozu.

Připojení motoru k jednotce je realizováno pomocí příruby se spojkou přímým spojením 


AXDL S

Základní charakteristika

 • Použití pro přesné polohování
 • Použití pro přenos středních momentových zatížení
 • Vhodné i pro delší zdvihy s požadavkem na vysokou přesnost polohování
 • Vhodné i pro delší zdvihy s vysokou rychlostí pomocí volitelného použití podpěrných jednotek
 • Výběr různých stoupání šroubu
 • Samosvorné při použití trapézového šroubu
 • Vysoké posuvné síly
 • Vysoká tuhost hnacího prvku
 • Bez nutnosti použití převodovky
 • Montážní příruby pro připojení vetšiny motorů / převodovek na trhu
 • Možnost změny polohy pomocí řemenové předlohy
 • Možnost vybavit modul mechanickými spínači nebo indukčními senzory
 • Možnost zvýšené účinnosti krytí proti vnějším nečistotám
 • Upevnovací díly nebo celé sady pro tvorbu víceosých sestav X-Y-Z

vedeni4

Typ lineárního vedení

Typ vedení
Označení
Délka stolku Charakteristika Popis 
a (m/s2) v (m/s)
Kuličkové vedení D standardní 50 5 pro vysoké zatížení / 2 paralelní kolejnice
Kuličkové vedení E dlouhý 50 5 pro vysoké zatížení / 2 paralelní kolejnice

pohon

Typ pohybového šroubu

Typ šroubu
Označení
Průměry
Stoupání
(mm) (mm)
Kuličkový šroub S 16 / 25 / 32 5 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 50
Trapézový šroub T 16 / 24 / 36 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

koo

Charakteristika únosností (maximální statické a dynamické zatížení)

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Statické
Dynamické Statické Dynamické
Fy (N) Fz (N) Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXDL 110 S/T D 7 900 7 900 2 900 2 900 275 375 375 100 140 140
AXDL 160 S/T D 32 000 32 000 11 500 11 500 1 600 2 200 2 200 575 800 800
AXDL 240 S/T D 42 500 42 500 16 000 16 000 3 550 3 950 3 950 1 350 1 500 1 500
AXDL 240 S/T E 51 000 51 000 18 000 18 000 4 300 8 750 8 750 1 500 3 100 3 100

 • AXDL 110 S
  Profil: 110x65 / Kuličkový šroub / Maximální délka modulu 4500mm / Maximální rychlost: 96m/min

  Lineární modul série AXDL-Ssnr logo - velikost: 110 - základní rozměr: 110x65 - pohon: kuličkový šroub - průměr šroubu: 16 - stoupání šroubu: 5 / 10 / 16 - typ vedení: lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 4500mm

  ... Learn More

 • AXDL 160 S
  Profil: 160x83 / Kuličkový šroub / Maximální délka modulu 5800mm / Maximální rychlost: 150m/min

  Lineární modul série AXDL-Ssnr logo - velikost: 160 - základní rozměr: 160x83 - pohon: kuličkový šroub - průměr šroubu: 25 - stoupání šroubu: 5 / 10 / 25 / 50 - typ vedení: lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 5800mm

  ... Learn More

 • AXDL 240 S
  Profil: 240x120 / Kuličkový šroub / Maximální délka modulu 5500mm / Maximální rychlost: 150m/min

  Lineární modul série AXDL-Ssnr logo - velikost: 240 - základní rozměr: 240x120 - pohon: kuličkový šroub - průměr šroubu: 32 - stoupání šroubu: 5 / 10 / 20 / 32 - typ vedení: lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 5500mm

  ... Learn More

 • AXDL 110 T
  Profil: 110x65 / Trapézový šroub / Maximální délka modulu 3000mm / Maximální rychlost: 10,9m/min

  Lineární modul série AXDL-Tsnr logo - velikost: 110 - základní rozměr: 110x65 - pohon: trapézový šroub - průměr šroubu: 16 - stoupání šroubu: 4 / 8 - typ vedení: lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 3000mm

  ... Learn More

 • AXDL 160 T
  Profil: 160x83 / Trapézový šroub / Maximální délka modulu 3500mm / Maximální rychlost: 8,9m/min

  Lineární modul série AXDL-Tsnr logo - velikost: 160 - základní rozměr: 160x83 - pohon: trapézový šroub - průměr šroubu: 24 - stoupání šroubu: 5 / 10 - typ vedení: lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 3500mm

  ... Learn More

 • AXDL 240 T
  Profil: 240x120 / Trapézový šroub / Maximální délka modulu 6000mm / Maximální rychlost: 6,9m/min

  Lineární modul série AXDL-Tsnr logo - velikost: 240 - základní rozměr: 240x120 - pohon: trapézový šroub - průměr šroubu: 36 - stoupání šroubu: 6 / 12 - typ vedení: lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 6000mm

  ... Learn More