Zubové spojky

Ozubená spojka je zařízení, které umožňuje přenos pohybu mezi dvěma rotujícími kinematickými soustavami se záběrem z klidu nebo při synchronní rychlosti.

V závislosti na typu ozubení jsou povoleny mírně odlišné rychlosti.

 

Ozubení může být:

- Trojúhelníkový bez vůle, pro spojení v klidu nebo při nulové/těměř nulové relativní rychlosti, s obousměrným pohonem.

- Lichoběžníkové s vůlí, pro připojení v klidu nebo při velmi nízké relativní rychlosti, s obousměrným pohonem.

- Pilové ozubení, pro spojování během pohybu při střední až nízké relativní rychlosti, s jednosměrným pohonem.

 

Standardní ozubené spojky umožňují spojení v libovolné poloze, zatímco jiné ozubené spojky mohou být k dispozici pro spojení jednoho bodu nebo několika pevných bodů (fáze).

 

Ovládání může být hydraulické, pneumatické nebo elektromagnetické.

 

Mohou pracovat následujícími způsoby:

- Pružinové: ovládání sepne převodovku.

- Uvolněné pružiny: normálně zavřené: ovládání odpojí převodovku.

mwm logozubove kat