Elektromagnetické zubové spojky

mwm logoElektomagneticky působící pružina se uvolní. Ovladač sepne spojku a přenese rotační pohyb.

 

  • Elektromagnetická zubová spojka se sběrným kroužkem, provoz s frézovaným převodem (5) - Napájecí napětí: 24 V cc. - 0% + 15% - Používá se v olejových a suchých aplikacích - Montáž s hnacím hřídelem drážkovaným k magnetické misce (1) a hnací pohyb je spojen s přírubou (6). Všechny připojené části musí být dokonale souosé - Statické momenty (Ms) od 20 do 6000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka se sběrným kroužkem, provoz s ozubeným převodem (5) - Napájecí napětí: 24 V cc. - 0% + 15% - Používá se v olejových a suchých aplikacích - Montáž s hnacím hřídelem drážkovaným k magnetické misce (1) a hnací pohyb je spojen s přírubou (6). Všechny připojené části musí být dokonale souosé - Statické momenty (Ms) od 20 do 6000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka se sběrným kroužkem, provoz s frézovaným převodem (5) - Napájecí napětí: 24 V cc. - 0% + 15% - Používá se v olejových a suchých aplikacích - Korunové kolo nebo ovládací kladka je upevněna na magnetu (1), zatímco přenos pohybu je připojen k přírubě (6) - Statické momenty (Ms) od 100 do 6000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka se sběrným kroužkem, provoz s ozubeným převodem (5) - Napájecí napětí: 24 V cc. - 0% + 15% - Používá se pro olejové a suché aplikace - Korunové kolo nebo ovládací řemenice je připevněna k magnetu (1), zatímco přenos pohybu je připojen k přírubě (6) - Statické momenty (Ms) od 100 do 6000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka s předním ozubením a statickým magnetem, provoz s frézovaným převodem - Napájecí napětí: 24V cc. - 0% + 15% - Používá se pro olejové a suché aplikace - Hnací hřídel je namontována na rotoru (3), zatímco hnací pohyb je připojen k přírubě (5). - Statické momenty (Ms) od 20 do 12000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka s předním ozubením a statickým magnetem, provoz s ozubeným převodem - Napájecí napětí: 24V cc. -0 + 15% - Používá se pro olejové a suché aplikace - Hnací hřídel je namontována na rotoru (3), zatímco hnací pohyb je připojen k přírubě (5) - Statické momenty (Ms) od 20 do 12000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka s převodovým nábojem, statický magnet, bez sběrného kroužku - Napájecí napětí: 24 V cc. - 0% + 15% - Používá se pro olejové a suché aplikace - Snadná montáž s hnacím hřídelem drážkovaným k náboji (8), zatímco převodový náboj (5) je opatřen korunovým kolem, přírubou atd. pro přenos pohybu na paralelní hřídel - Statické momenty (Ms) od 20 do 12 000 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická zubová spojka s pružnou spojkou, statický magnet - Napájecí napětí: 24V cc. - 0% + 15% - Používá se pouze pro suché aplikace - Zaručuje rychlou a jednoduchou montáž mezi dvěma hřídeli, z nichž jeden je upevněn na pružné spojce (16) a druhý na náboji (8) - Nutné pro obnovení souososti mezi dvěma protilehlými hřídeli - Úhly pružnosti v radiálním, úhlovém a axiálním směru jsou specifikovány podle velikostí - Statické momenty (Ms) od 20 do 12 000 Nm

  ... Learn More