AXC 120 A

Lineární modul série AXC-A (OMEGA POHON)snr logo

- velikost: 120
- základní rozměr: 120x280
- pohon: řemen
- typ vedení: lineární profilové kuličkové / kladičkové vedení
- maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 8000mm
- maximální délka modulu s kladičkovým vedením: 8000mm

AXC OMEGA AAXC120A 2D

1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu


Typ lineárního vedení:vedeni2

Typ vedení
Označení
Délka stolku T (mm)
Charakteristika
a (m/s2)
v (m/s)
Kladičkové vedení L 370 50 15
Kuličkové vedení B 370 50 5

Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXC 120 A
L 5 100 5 100 110 260 390
AXC 120 A
B 28 500 28 500 365 2 750 2 750

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXC 120 A L 5 100 3 400 110 260 390
AXC 120 A
B 9 500 9 500 120 925 925

Technické údaje:belt

AXC 120 A
Jednotka / popis Hodnota
   
Základní rozměr mm 120x280
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 661,70
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 938,57
Typ pohonu řemen 50-AT10
Povolené dynamické zatížení řemene N 2500
Zdvih na otáčku řemenice mm 320+0,5
Potřebný rozběhový moment Nm 4,0
Maximální hnací moment Nm 127,0
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) kgcm2 73,7
Maximální délka modulu s vedením typ B m 8,0
Maximální délka modulu s vedením typ L m 8,0
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,05

Hmotnost:
 
M
AXC 120 A
Jednotka Typ vedení
  L
B
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 23,4 24,9
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 1,4 2,1
Hmotnost pojezdového stolu kg 12,8 13,0

axc a section
 

Podívejte se na videa k tomuto produktu: