Zdvižné převodovky

MH3 Serie gesamtxx


logo neffDíky desítkám let zkušeností společnosti NEFF s výrobou pohybových šroubů jsou tyto mechanické pohony stále hlavním výrobkem. Avšak právě na základě těchto zkušeností NEFF vyrábí kromě kuličkových a trapézových šroubů také širokou škálu zdvižných převodovek (šroubových zvedáků). Další velkou výhodou je, že technický tým společnosti NEFF neustále navrhuje, vyvíjí a vyrábí speciální řešení na základě specifických požadavků zákazníka.

V základním produktovém portfóliu nabízíme zdvižné převodovky těchto sérií:

- M / J série

- MH / JH série

- C série

- G série

- T série (TUBIX)


Zdvižné převodovky série M / J (kubický design převodovky - standard)

Jedná se o zdvižné převodovky se šnekovým převodem v krychlovém provedení, které jsou díky svým tvarům a vlastnostem u uživatelů po celá desetiletí velmi oblíbené. M / J série obsahuje 11 velikostí a je k dispozici s pohybovým šroubem, který může být trapézový nebo kuličkový. Na výběr jsou dvě varianty a to M0 - M5 (zdvižná síla 2,5kN - 100kN) a J1 - J5 (zdvižná síla 150kN - 500kN). Maximální možné vstupní otáčky 1500ot./min. Kubický design umožňuje použití šroubových zvedáků ve všech montážních polohách.

M / J série je k dispozici ve čtyřech provedeních. Jedná se o verzi R / N / VK / VP.

 • Verze R - šroub rotuje a matice vykonává lineární pohyb
 • Verze N - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub není zajištěn proti pootočení (krycí tubus kruhového průřezu)
 • Verze VK - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu (krycí tubus čtvercového průřezu)
 • Verze VP - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí pera a drážky ve šroubu (krycí tubus kruhového průřezu)

Propojení jednotlivých zdvižných převodovek pomocí hřídelí lze snadno vytvořit komplexní zvedací systémy. Díky širokému sortimentu příslušenství lze pomocí standardní řady vyřešit celou řadu aplikací.


Zdvižné převodovky série MH / JH (kubický design převodovky - vysoký výkon)

MH / JH konstrukčně vycházejí ze zdvižných převodovek M / J, ale díky optimalizovanému šnekovému soukolí a samostatnému mazání tohoto převodu v převodové skříni bylo dosaženo lepších vlastností. To ve výsledku znamená maximální vstupní otáčky 3000ot./min na vstupu to převodovky, delší pracovní cykly a v neposlední řadě vyšší účinnost. MH / JH série obsahuje 6 velikostí a je k dispozici s pohybovým šroubem, který může být trapézový nebo kuličkový. Na výběr jsou dvě varianty a to MH1 - MH5 (zdvižná síla 15kN - 106kN) a JH3 (zdvižná síla až 350kN). Kubický design umožňuje použití šroubových zvedáků ve všech montážních polohách.

MH / JH série je k dispozici ve třech provedeních. Jedná se o verzi R / N / VK.

 • Verze R - šroub rotuje a matice vykonává lineární pohyb
 • Verze N - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub není zajištěn proti pootočení (krycí tubus kruhového průřezu)
 • Verze VK - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu (krycí tubus čtvercového průřezu)

Propojení jednotlivých zdvižných převodovek pomocí hřídelí lze snadno vytvořit komplexní zvedací systémy. Díky širokému sortimentu příslušenství lze pomocí standardní řady vyřešit celou řadu aplikací.


Zdvižné převodovky série C (klasické)

Nejnovější přírustek do produktového portfólia jsou klasické zdvižné převodovky série C. Jsou technicky robustní a flexibilní. To je zajištěno nejen integrovaným mazáním vřetena, které může probíhat i za provozu, ale také vysoce výkonným převodem, který umožňuje vyšší úroveň účinnosti a delší pracovní cykly. Díky samostatným mazacím obvodům převodovky a šroubu lze zvedací zařízení používat v jakékoli poloze. Zdvižné převodovky jsou vybaveny speciálním vysokoteplotním tekutým tukem a jsou mazány po celou dobu životnosti za normálních provozních podmínek. Na základě FEM analýzy optimalizované pouzdro umožňuje bezpečné používání i při nejvyšším zatížení. Ve standardním sortimentu lze volně zvolit různé typy šroubů. Kromě trapézových šroubů (jednochodých i vícechodých) lze použít také kuličkové šrouby s různým stoupáním. Ve verzi s pohybovým šroubem jsou matice kompaktně integrovány do skříně převodovky. To šetří instalační prostor. C série obsahuje 6 velikostí. Zvláštní provedení, speciální velikosti a speciální materiály jsou možné na vyžádání.

C série je k dispozici ve čtyřech provedeních. Jedná se o verzi  RF / RE / NF / NE / PF / PE / VF / VE.

 • RF - šroub rotuje a matice vykonává lineární pohyb

orientace šroubu nahoru

 • RE - šroub rotuje a matice vykonává lineární pohyb

orientace šroubu dolů

 • NF - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub není zajištěn proti pootočení (krycí tubus kruhového průřezu)

orientace šroubu nahoru

 • NE - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub není zajištěn proti pootočení (krycí tubus kruhového průřezu)

orientace šroubu dolů

 • PF - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí pera a drážky ve šroubu (krycí tubus kruhového průřezu)

orientace šroubu nahoru

 • PE - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí pera a drážky ve šroubu (krycí tubus kruhového průřezu)

orientace šroubu dolů

 • VF - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu (krycí tubus čtvercového průřezu)

orientace šroubu nahoru

 • VE - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu (krycí tubus čtvercového průřezu)

orientace šroubu dolů

Propojení jednotlivých zdvižných převodovek pomocí hřídelí lze snadno vytvořit komplexní zvedací systémy. Díky širokému sortimentu příslušenství lze pomocí standardní řady vyřešit celou řadu aplikací.


Zdvižné převodovky série G (vysokorychlostní)

Vysokorychlostní zdvižné převodovky NEFF rozšiřují nabídku převodovek. Uplatnění najdou zejména v aplikacích, kde je vyžadována vysoká dynamika. Mohou být použity ve středním rozsahu zatížení (12,3kN - 117kN), s vysokou rychlostí zdvihu a delší provozní dobou. Všechny vysokorychlostní šroubové zvedáky jsou vybaveny kuželovým soukolím se spirálovým ozubením, které je kalené a broušené. Proto dosahují vysokých zvedacích rychlostí a zlepšené účinnosti. Modely N, V ​​a R jsou k dispozici ve třech velikostech s převodovkami 2:1 a 3:1. V případě, že jsou tyto zdvižné převodovky vybaveny kuličkovými šrouby, pak dosahují ještě lepší výkon. Všechny vysokorychlostní šroubové zvedáky jsou funkční v libovolné poloze a díky své konstrukci převodové skříně mohou být nainstalovány ze všech stran. V závislosti na použití jsou převodovky dodávány až se čtyřmi hnacími hřídeli, takže při nutnosti použití více převodovek v systému nemusí být nutně použity další externí kuželové převodovky pro orientace spojovací hřídele. Všechny vysokorychlostní šroubové zvedáky jsou naplněny olejem již z výrobního závodu.

G série je k dispozici ve třech provedeních. Jedná se o verzi R / N / VK.

 • Verze R - šroub rotuje a matice vykonává lineární pohyb
 • Verze N - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub není zajištěn proti pootočení (krycí tubus kruhového průřezu)
 • Verze VK - matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu (krycí tubus čtvercového průřezu)

Propojení jednotlivých zdvižných převodovek pomocí hřídelí lze snadno vytvořit komplexní zvedací systémy. Díky širokému sortimentu příslušenství lze pomocí standardní řady vyřešit celou řadu aplikací.