AXC 80 S

Lineární modul série AXC-Ssnr logo

- velikost: 80
- základní rozměr: 80x100
- pohon: kuličkový šroub
- průměr šroubu: 20
- stoupání šroubu: 5 / 20 / 50
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 5500mm

AXC saxc80s t

1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu


Typ lineárního vedení:vedeni4

Typ vedení
Označení
Délka stolku T (mm)
Charakteristika
a (m/s2)
v (m/s)
Kuličkové vedení A 220 50 5
Kuličkové vedení B 280 50 5
Bez vedení (pouze jako pohon) F 220 - -

Typ kuličkového šroubu:KS

Rozměr
Označení
Ložiskové uložení
Směr stoupání
Přesnost
d x p (mm) (µm / 300mm)
20 x 5 SN2005 standartní pravý / levý 52
20 x 20 SN2020 standartní pravý 52
20 x 50 SN2050 standartní pravý 52
20 x 5 SV2005 zesílené pravý / levý 52
20 x 20 SV2020 zesílené pravý 52

Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXC 80 S
A  7 900 12 400 116 740 430
AXC 80 S B  7 900 16 000 150 1 350 670
AXC 80 S F - - - - -

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXC 80 S
A 4 500 4 500 42 270 270
AXC 80 S B 5 850 5 850 55 500 500
AXC 80 S F - - - - -

Technické údaje:AXC s

AXC 80 S
Jednotka / popis Hodnota
   
Základní rozměr profilu mm 80x80
Základní rozměr mm 80x100
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 146,9
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 199,2
Maximální délka modulu mm 5 500
Typ pohonu kuličkový šroub SN2005 SV2005** SN2020** SV2020** SN2050**
Maximální rychlost m / min 30 30 120 120 150
Dynamické zatížení kuličkového šroubu N 8 300 14 000* 8 300 11 000* 5 400
Potřebný rozběhový moment Nm 0,4 ... 0,6
Maximální hnací moment Nm 2,1 3,7 8,3 15,0 21,0
Maximální axiální provozní zatížení N 2 600 4 700 2 600 4 700 2 600
Moment setrvačnosti šroubu kgcm2 / m 0,84 0,84 0,81 0,81 0,79
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Účinnost % 95 95 98 98 98
 
* - pouze pro lineární vedení typ B (délka stolu T=280mm)                         ** - nelze pro lineární vedení typ A (délka stolu T=220mm)

Maximální přípustné otáčky šroubu v jednotce AXC 80 S:
 
axc80s20 graf
Hmotnost:
 
M
AXC 80 S
Jednotka  Typ vedení
A
B F
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 6,3 6,8 4,8
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 1,1 1,1 0,9
Hmotnost pojezdového stolu kg 1,7 2,2 1,4

axc st section
 

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:

csm icon step ee9423dffb

3D konfigurace (CAD)

Video