Elektromagnetické zubové spojky aktivované pružinou

mwm logo

Elektromagneticky ovládané spojky (pružinou aktivované) jsou typem spojky, kdy při přivedení napětí dochází k rozepnutí zubové části spojky.

Při rozepnutí zubové části spojky pomocí přivedeného napětí je docíleno k přerušení přenosu kroutícího momentu mezi rotujícími součástmi. • Pružinová zubová spojka se sběrným kroužkem - Napájecí napětí: 24V cc.- 0% + 15% - Používá se pro olejové a suché aplikace - Zaručuje spojení mezi hřídelem drážkovaným k ozubenému náboji (4) a přírubou nebo řemenicí upevněnou k ozubenému pouzdru (3) - Připojené části musí být dobře vyrovnané a souosé - Statické momenty (Ms) od 25 do 1050 Nm

  ... Learn More


 • Pružinová zubová spojka se statickým magnetem - Napájecí napětí: 24V cc.- 0% + 15% - Používá se pro olejové a suché aplikace - Použitelné pro připojení hřídele drážkované k náboji (5) a příruby nebo řemenice upevněné na ozubeném pouzdře (4) - Připojené díly musí být dobře vyrovnané a souosé - Statické momenty (Ms) od 50 do 12800 Nm

  ... Learn More


 • Pružinová zubová spojka s převodovým nábojem - Napájecí napětí: 24V cc.- 0% +15% - Používá se v olejové lázni a v suchých aplikacích - Převodový náboj (4) zjednodušuje montáž a upevnění korunového kola nebo řemenice apod. pro přenos pohybu na paralelní hřídel - Statické momenty (Ms) od 50 do 12800 Nm

  ... Learn More


 • Pružinová zubová spojka s pružnou spojkou - Napájecí napětí: 24V cc. - 0% + 15% - Používá se pouze pro suché aplikace - Zaručuje rychlou a jednoduchou montáž mezi dvěma hřídeli, které nejsou dokonale vyrovnané - Úhly flexibility v radiálním, úhlovém a axiálním směru jsou specifikovány podle velikosti - Statické momenty (Ms) od 50 do 12800 Nm

  ... Learn More