Elektromagnetické třecí spojky aktivované pružinou

mwm logo

Elektromagneticky ovládané spojky (pružinou aktivované) jsou typem spojky, kdy při přivedení napětí dochází k rozepnutí zubové části spojky.

Při rozepnutí zubové části spojky pomocí přivedeného napětí je docíleno k přerušení přenosu kroutícího momentu mezi rotujícími součástmi. 

   • Vícekotoučová, pružinová elektromagnetická spojka se sběrným kroužkem - Používá se pro aplikace v olejové lázni nebo na sucho pouze při nízkých otáčkách za minutu - Pohyb se přenáší z hnacího hřídele drážkovaného na středový náboj (11) na hnací hřídel drážkovaný na ozubený náboj (12). - Statické momenty (Ms) od 40 do 260 Nm

    ... Learn More


  • Jednokotoučová, pružinová elektromagnetická spojka - Používá se pro suché aplikace - Pohyb se přenáší mezi přírubou připevněnou k magnetické misce (1) a hnacím hřídelem drážkovaným k ozubenému náboji (7). - Statické momenty (Ms) od 25 do 150 Nm

    ... Learn More