Ball Screw Spline

nb logo

Momentové hřídele, někdy zvané drážkované hřídele, jsou lineární vodící systém pro přenos silového zatížení i kroutícího momentu. Momentové hřídele NB jsou tvořeny drážkovanou hřídelí a maticí s integrovaným oběhem kuliček.

NB BALL SCREW SPLINE kombinuje kuličkový šroub a momentovou hřídel v jednom, což umožňuje lineární ovládání, přenos točivého momentu a rotační pohyb s jedinou kompaktní sestavou. Může být použit v robotech SCARA, ve vertikálních aplikacích montážních zařízení nebo např. v zásobnících nástrojů.

Momentové hřídele NB se používají v široké škále aplikací, včetně robotiky, dopravního vybavení a dalších strojů, kde je třeba udržet zatížení při hladkém přenosu točivého momentu. K dispozici je několik modelů, včetně různých konfigurací matic a hřídelí.


SPBR/SPBF ... BALL SCREW SPLINE

spbr spbfMomentové hřídele této série se skládají z kuličkové matice s vysokou tuhostí a matice momentové hřídele. Typ SPBR má matici kuličkového šroubu na které je integrováno kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem a drážkovanou matici s taktéž tímto ložiskem. Typ SPBF má matici kuličkového šroubu na které je integrováno kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem a drážkovanou matici, která umožňuje pouze lineární pohyb (typ SSPF). Jediná osa pak může poskytnout polohování ve smyslu lineárního pohybu, rotačního pohybu a nebo kombinovaného spirálového pohybu. Tento typ konfigurace nabízí mnoho výhod, včetně:

  • spolehlivý hladký chod se speciálně navrženou hřídelí a maticí
  • vysoká únosnost a dlouhá provozní životnost díky optimalizované oblasti styku mezi kuličkou a drážkou
  • vysoká schopnost přenosu kroutícího momentu
  • typy: SPBR / SPBF
  • pro přenos velkých momentových zatížení