SSP-AM/SSPS-AM | Lehká řada


Momentová hřídel s válcovou maticí SSP-AM / SSPS-AM


Velikost: 4-10mm (průměr hřídel)
Typ matice: Lehká kompaktní válcová
Materiálové provedení: Ocelové (SSP-AM) / Nerezové (SSPS-AM)
Hřídel: Plná (standard) nebo dutá

Statická únosnost: C0: 438 - 2870 N / Dynamická únosnost: C: 314 - 2270 N
Momentová únosnost: Mp: 1,03 - 9,53 Nm / My: 0,59 - 7,84 Nm
Dynamický kroutící moment: Ct: 0,72 - 12,4 Nm / C0t: 1,00 - 19,4 Nm

Příklad značení:
SSP 4 AM - 2 - T1 - 200 - P / CU (viz níže)

ssp am nakres


Rozměry:

Typ / Provedení Základní rozměry (mm) Hmotnost Velikost
Matice Hřídel
Standardní Nerezové D
L B b t L1 d
DS
kg kg/m
    SSP 4AM     SSPS 4AM 8 12 8 - - - - 4 2,5 9,7 4AM
    SSP 5AM     SSPS 5AM
10 18 10,8 2 1,2 6 - 5 5,1 14,9 5AM
    SSP 6AM
    SSPS 6AM
12 21 13 2 1,2 8 1 6 9,2 21,6 6AM
    SSP 8AM
    SSPS 8AM
15 25 14,9 2,5 1,5 8,5 1,2 8 15,8 38,4 8AM
    SSP 10AM     SSPS 10AM
19 30 18 3 1,8 11 1,5 10 30,7 59,8 10AM

 


Únosnosti:

cx1

Typ / Provedení Přenos kroutícího momentu (Nm) Silové zatížení (N) Momentové zatížení (Nm)
Standardní Nerezové CT (dyn)
C0T (stat) C (dyn) C0 (stat) MP (MP2)
MY (MY2)
   SSP 4AM    SSPS 4AM 0,72 1,00 314 438 0,59 (3,36) 1,03 (5,82)
   SSP 5AM
   SSPS 5AM
2,33 4,05 825 1160 2,10 (13,4) 2,56 (16,3)
   SSP 6AM
   SSPS 6AM
2,95 5,27 890 1290 2,55 (16,5) 3,11 (20,1)
   SSP 8AM
   SSPS 8AM
5,85 9,83 1330 1810 4,11 (27,8) 5,00 (33,8)
   SSP 10AM
   SSPS 10AM
12,4 19,4 2270 2870 7,84 (52,5) 9,53 (63,9)

 

 

 

 

 

 

 


Nomenklatura značení: SSP 4 AM - 2 - T1 - 200 - P / CU

SSP
4 AM 2 T1 200 P CU
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Typ Velikost Provedení Počet matic Předpětí Délka hřídele Třída přesnosti Speciální požadavek

1,3 - Typ

     - SSP - AM ... standardní

     - SSPS - AM ... nerezový

2 - Velikost (nominální průměr)

     - 4 / 5 / 6 / 8 / 10

4 - Počet matic na jedné hřídeli

5 - Předpětí

     - bez označení ... standard

     - T1 ... lehké předpětí

6 - Délka hřídele

7 - Třída přesnosti

     - bez označení ... vysoká (standard)

     - P ... precizní

8 - Speciální požadavek

     - bez označení ... bez speciálního provedení (standard)

     - CU ... dle požadavku zákazníka (např. dle výkresové dokumentace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ssp01header logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Technická data

Technická data

Video