Instalace mazacího systému

Worner logo

Instalace mazacích systémů

pdf  Formulář: Podrobnosti o mazacích bodech a výběr mazacího systému


Příprava mazacího místa

 

1234

1. Vyčistěte mazací místo a vyjměte mazací šroubení.
2. Přidejte těsnicí prostředek a našroubujte redukci do mazacího místa.
3. Předem naplňte mazací bod a všechna mazací vedení / přípojky (použijte stejné mazivo, které je obsaženo v mazacím systému).
4. Kontrola tlaku: Mazací bod / všechny spojovací díly (Sada příslušenství pro tlakovou zkoušku, č. dílu 101480).

 

 

 


Aktivace / instalace mazacího systému

 

5678910

1. perma CLASSIC / perma FUTURA
1. perma FLEX
1. perma NOVA / perma STAR VARIO
2. Poznamenejte si datum aktivace / výměny na štítku
3. Vyjměte zástrčku
4. Zašroubujte mazací systém do mazacího bodu

 

 


HEAD3