Elektromagnetické třecí spojky

mwm logoElektromagneticky ovládané spojky (pružinou deaktivované) jsou typem spojky, kdy při přivedení napětí dochází k sepnutí zubové části spojky.

Pro sepnutí zubové části spojky pomocí přivedeného napětí je docíleno přenosu kroutícího momentu mezi rotujícími součástmi. • Elektromagnetická vícekotoučová spojka se sběrným kroužkem, rotující magnet - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Použití: mokrý chod - použití za sucha pouze při velmi nízkých otáčkách - Pohyb přenášený z hřídele na převodový prvek (hřídel nebo ozubené kolo) - Statický moment (Ms) od 7 do 3600 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická vícekotoučová spojka se sběrným kroužkem, rotující magnet - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Použití: mokrý chod - použití za sucha pouze při velmi nízkých otáčkách - Pohyb přenášený z hřídele na převodový prvek (hřídel nebo ozubené kolo) - Statický moment (Ms) od 7 do 3600 Nm

  ... Learn More


 • Elektromagnetická vícekotoučová spojka se sběrným kroužkem a krytem misky - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Použití: mokrý chod - použití za sucha pouze při velmi nízkých otáčkách - Pohyb přenášený mezi hřídelem uloženým na ozubeném náboji a kalichovým pouzdrem, na které může být upevněno ozubené kolo, náboj ,atd. - Statický moment (Ms) od 22 do 1800 Nm

  ... Learn More


 • Vícekotoučová elektromagnetická spojka se statickým magnetem - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se pro aplikace v olejové lázni. - Pohyb se přenáší mezi hřídelí drážkovanou k náboji (2) a pouzdrem (4), které může být osazeno ozubenými koly, náboji apod. - Statické momenty (Ms) od 10 do 3200 Nm.

  ... Learn More


 • Vícekotoučová elektromagnetická spojka se statickým magnetem. - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se pouze pro suché aplikace při nízkých otáčkách - Pohyb se přenáší mezi hřídelem drážkovaným k náboji (2) a pouzdrem (4), které může být opatřeno přírubami, řemenicemi apod. - Statické momenty (Ms) od 10 do 3200 Nm

  ... Learn More


 • 4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-B, EMSL/DF-B-ME, EMSL/DF-B-MI - Základní provedení s přírubovým rotorem / bez ložisek - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se především pro suché aplikace - K dispozici také s nábojem (EMSL/DF-B-ME nebo MI) - Pohyb je přenášen přírubovým rotorem na kotvu, která může být připojena k přírubě, řemenici nebo korunovému kolu apod. - Statické momenty (Ms) od 45 do 8 000 Nm

  ... Learn More


 • 4 POLE FACE elektromagnetická spojka - Základní provedení s rotorem pro hřídel / bez ložisek - Napájecí napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se především pro suché aplikace - K dispozici také s nábojem (EMSL/DF-BM-ME nebo MI) - Pohyb je přenášen rotorem, hřídelí upnutou na hřídel, na kotvu, která může být připojena k přírubě, řemenici nebo korunovému kolu atd. - Statické momenty (Ms) od 45 do 8 000 Nm

  ... Learn More


 • 4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-C, EMSL/DF-C-ME - Kompletní provedení s magnetem uloženým v ložiskách - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se především pro suché aplikace - K dispozici také s nábojem (EMSL/DF-C-ME) - Pohyb je přenášen rotorem, namontovaným na hnací hřídel, na kotvu, která může být připojena k přírubě, řemenici nebo korunovému kolu atd. - Statické momenty (Ms) od 45 do 8 000 Nm

  ... Learn More


 • 4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-R - Monoblokové provedení s převodovým nábojem - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se především pro suché aplikace - Pohyb se přenáší z hnacího hřídele na řemenici nebo řetězové kolo se zabudovanými ložisky, což zajišťuje mimořádně snadnou montáž - Statické momenty (Ms) od 45 do 8 000 Nm

  ... Learn More


 • 4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-GE - Monoblokové provedení s pružnou spojkou - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se POUZE pro suché aplikace - Pohyb se přenáší mezi dvěma nezávislými a ne zcela vyrovnanými hřídeli. - Kromě toho převodový náboj tlumí vibrace - Statické momenty (Ms) od 45 do 8 000 Nm

  ... Learn More


 • Jednokotoučová elektromagnetická spojka se statickým magnetem - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se pro suché aplikace, s automatickým nastavením vzduchové mezery. - Pohyb se přenáší z hřídele drážkované na rotor (3), přičemž náboj (8) lze osadit řemenicemi, korunovými koly apod. - Statické momenty (Ms) od 6 do 900 Nm

  ... Learn More


 • Jednokotoučová elektromagnetická spojka s laminovanou kotvou a vnějším nábojem. - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se pro suché aplikace - K dispozici také s externím nábojem (obr. 2) - Pohyb se přenáší mezi hřídelí drážkovanou s rotorem (4) a laminovanou kotvou (3), ke které může být připojena řemenice, ozubené kolo atd. - Statické momenty (Ms) od 1,8 do 500 Nm

  ... Learn More


 • Jednokotoučová elektromagnetická spojka s laminovanou kotvou - Napětí 24 V ss - 0 + 15% - Používá se pro suché aplikace - K dispozici také s externím nábojem (obr. 2) - Pohyb se přenáší mezi hřídelem drážkovaným s rotorem (1) a laminovanou kotvou (7), která může být připojena k řemenici nebo korunovému kolu apod. - Statické momenty (Ms) od 6 do 150 Nm

  ... Learn More


 • Jednokotoučová elektromagnetická spojka s pružnou spojkou - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se pro suché aplikace - Montuje se mezi dva protilehlé hřídele tak, že se náboj (3) namontuje na hnací hřídel a hnaný hřídel na náboj pružné spojky (12) - Statické momenty (Ms) od 12 do 900 Nm

  ... Learn More


 • Jednokotoučová elektromagnetická spojka s převodovým nábojem - Napětí 24 V DC - 0 + 15% - Používá se pro suché aplikace - Objímka (7) zjednodušuje montáž a je vybavena otvory pro upevnění přírub, řemenic apod., které přebírají pohyb hřídele vložené do centrálního náboje (3). - Statické momenty (Ms) od 12 do 900 Nm

  ... Learn More