Lineární kruhové vedení

topball headpic01

familySKUPINA GM


snr logoLineární kuličkové pouzdro využívá recirkulační pohyb valivých elementů - kuliček. Skládá se z vnějšího válce (pouzdra) a klece, která řídí oběh kuliček, což vede k plynulému lineárnímu pohybu. Používá se v řadě průmyslových oborů, jako je automatizace, transportní zařízení, zařízení pro zpracování potravin nebo v sektoru výroby polovodičových prvků.

Lineární kuličkové pouzdro s omezeným zdvihem je lineární a rotační pohybový mechanismus využívající rotační pohyb kuličkových prvků mezi vnějším pouzdrem a hřídelí. Je kompaktní a vydrží vysoké zatížení. Klec je vyrobena header logoze slitiny lehkých kovů s vysokou odolností proti opotřebení. Hladkého pohybu je dosaženo i za podmínek vysoké rychlosti a zrychlení. Ačkoli je lineární pohyb omezen na konkrétní délku zdvihu, kombinovaného rotačního a zdvihového pohybu je dosaženo s velmi malým třecím odporem.

Rotační lineární pouzdro poskytuje funkce rotačního a lineárního pohybu. Lineární pohyb s neomezeným zdvihem a rotační pohyb jsou sloučeny do jednoho pouzdra, což má za následek velkou úsporu místa ve srovnání s kombinací běžných ložisek. Rotační pouzdra nabízíme i v provedení, kdy je pouzdro umístěno v domečku.

Lineární sety jsou hliníkové domečky s lineárním pouzdrem určené pro okamžité použití. V principu dělíme tyto lineární sety na uzavřené a otevřené (pro použití na lineární tyče s podpěrou).

Nedílnou součástí nabídky kruhového lineárního vedení jsou přesné vodící tyče. V produktovém portfóliu naleznete přesné vodící tyče (plné, duté). Plné tyče jsou k dispozici v různém materiálovém provedení. V případě nutnosti lze lineární tyče opracovat dle výkresové dokumentace.