Ložiskové domečky - uložení

  • logo neff
    ntn snr
    gmt

Ke kuličkovým šroubům dodáváme standardně včetně opracování konců dle výkresu zákazníka nebo dle katalogové konfigurace. Katalogová konfigurace představuje doporučené uložení (opracování konců) pro konkrétní použité ložiska.Kuličkové šrouby vždy přerovnáme a proběhne kontrola házivosti.

Zpravidla se používá pevné uložení šroubu na konci, který je poháněný. Na opačném konci se používá volné ložisko, které umožňuje dilataci šroubu. Jedná se o standardní konfiguraci pro automatizaci. V některých případech je výhodné uložit oba konce do pevných ložisek, čímž vzroste tuhost šroubového pohonu nebo při požadavku na dosažení vyšších otáček pohonu. V případě, že je šroub uložený letmo, tak musí být vždy uložen poháněný konec v pevném ložiskovém uložení.