Posuvné zarážky

csm LaserBeschr 1920px 93d33d5991


woerner1

Přemístění paletky z příčné na podélnou větev linky nebo propuštění ve stávajícím směru pohybu

 


Posuvné zarážky jsou integrovány v příčném úseku dopravního systému, který spojuje více než dva podélné úseky. Posuvná zarážka se instaluje mezi tyto dva paralelní podélné úseky. Zarážky přebírají řízení dopravy na křižovatkách cest a spolehlivě zastavují paletky s výrobky, např. na příčných zdvihacích jednotkách. To umožňuje přenášení paletek s obrobky z příčné sekce dopravníkové tratě na podélnou. Další funkcí této zarážky je uvolnění ve stávajícím směru pohybu. K dispozici jsou v provedení s tlumením a bez tlumení.


Funkce zastavení:

Tato funkce se používá, pokud má být paleta přemístěna z příčné sekce dopravního systému na podélnou sekci. V tomto případě je dorazová deska zarážky ve zvednuté poloze a doraz vysunutý a připravený pro zastavení paletky (v případě zarážky s tlumením). V tomto případě je funkce zarážky stejná jako u úhlového stoperu. Paleta je zastavena na zvedání příčné jednotky. Poté se zvedací příčná jednotka spustí a paletu lze přenést z příčné sekce dopravního systému na podélný.

Funkce propuštění:

Tato funkce se používá v případě, že paletka s výrobkem má pokračovat v příčném směru dopravy. Zvedací / příčná jednotka je dole a posuvná zarážka je spuštěna. Její dopadová deska je zasunuta. To umožňuje nosiči obrobku (paletce) posuvnou zarážku bez problémů přejet a pokračovat ve stávajícím směru dopravy.


sketch10

 

Verschiebeanschlag


 • DDS-80
  Posuvná zarážka s tlumením, Ovládaná pneumaticky, Maximální váha palety 80kg (při 6m/min)

  Worner logo

  Posuvná zarážka DDS-80

  Zdvih: 17 mm Tlumící zdvih: 6,5 mm Maximální váha palety: 80 kg Pro maximální tlačnou sílu palety na dopadovou desku: 54 N Pozn. Tlačná síla palety je maximální síla aplikovaná na stoper pro spolehlivé stáhnutí dopadové desky stoperu a následné uvolnění palety. Tato hodnota platí pro koeficient tření mezi dopravníkem a paletkou μ = 0,07 a dopadovou deskou stoperu z oceli. ... Learn More

 • DDS-160
  Posuvná zarážka s tlumením, Ovládaná pneumaticky, Maximální váha palety 160kg (při 6m/min)

  Worner logo

  Posuvná zarážka DDS-160

  Zdvih: 17 mm Tlumící zdvih: 12 mm Maximální váha palety: 160 kg Pro maximální tlačnou sílu palety na dopadovou desku: 109 N Pozn. Tlačná síla palety je maximální síla aplikovaná na stoper pro spolehlivé stáhnutí dopadové desky stoperu a následné uvolnění palety. Tato hodnota platí pro koeficient tření mezi dopravníkem a paletkou μ = 0,07 a dopadovou deskou stoperu z oceli. ... Learn More

 • DDU-100
  Posuvná zarážka bez tlumení, Ovládaná pneumaticky, Maximální váha palety 100kg (při 6m/min)

  Worner logo

  Posuvná zarážka DDU-100

  Zdvih: 17 mm Maximální váha palety: 100 kg Pro maximální tlačnou sílu palety na dopadovou desku: 500 N Pozn. Tlačná síla palety je maximální síla aplikovaná na stoper pro spolehlivé stáhnutí dopadové desky stoperu a následné uvolnění palety. Tato hodnota platí pro koeficient tření mezi dopravníkem a paletkou μ = 0,07 a dopadovou deskou stoperu z oceli. ... Learn More