AXC 60 A

Lineární modul série AXC-A (OMEGA POHON)snr logo

- velikost: 60
- základní rozměr: 60x130
- pohon: řemen
- typ vedení: lineární profilové kuličkové / kladičkové vedení
- maximální délka modulu s profilovým kuličkovým vedením: 8000mm
- maximální délka modulu s kladičkovým vedením: 6000mm

AXC OMEGA AAXC60A 2D

 1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu


Typ lineárního vedení:vedeni2

Typ vedení
Označení
Délka stolku T (mm)
Charakteristika
a (m/s2)
v (m/s)
Kladičkové vedení L 200 50 15
Kuličkové vedení B 200 50 5

Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXC 60 A
L 840 550 10 27 41
AXC 60 A
B 9 650 9 650 66 350 350

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXC 60 A L 840 500 10 27 41
AXC 60 A
B 2 800 2 800 19 100 100

Technické údaje:belt

AXC 60 A
Jednotka / popis Hodnota
   
Základní rozměr mm 60x130
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 40,04
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 60,64
Typ pohonu řemen 25-AT5
Povolené dynamické zatížení řemene N 560
Zdvih na otáčku řemenice mm 150+0,3
Potřebný rozběhový moment Nm 0,8
Maximální hnací moment Nm 13,4
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) kgcm2 1,07
Maximální délka modulu s vedením typ B m 8,0
Maximální délka modulu s vedením typ L m 6,0
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,05

Hmotnost:
 
M
AXC 60 A
Jednotka Typ vedení
  L
B
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 4,3 4,6
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 0,4 0,5
Hmotnost pojezdového stolu kg 2,6 2,7

axc a section
 

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:

csm icon step ee9423dffb

3D konfigurace (CAD)

Video