Uzavírací jednotky

snr logo Uzavírací a brzdové jednotky se používají k jednotky se používají k pevnému, přesnému a spolehlivému zapolohování a brždění. Zabezpěčují přesnost aplikačních postupů a díky krátkým dobám cyklů umožňují efektivní proces výroby a zaručují bezpečné zastavení pro maximální míru bezpečnosti pro člověka a strojní zařízení.

 


Upínací jednotky řady HK jsou ovládány manuálně. Otáčením volně nastavitelné upínací páky jsou kontaktní sekce synchronně tlačeny proti profilové kolejnici. Plovoucí kontaktní sekce zaručují symetrický přenos výkonu. Na stejném principu pracují i jednotky miniHK.

Uzavírací jednotky řady MK jsou ovládány pneumaticky. Při přivedení vzduchu se zavřou. Řada MKS se uzavírá pružinovým zásobníkem energie a otevírá přívodem vzduchu. Integrovaný kluzný klínový mechanismus dosahuje vysokých nosných sil. Tlakové medium pohybuje klínovým mechanismem a výsledný příčný pohyb přitlačuje kontaktní část velkou silou ke kolejnici z boku.

Uzavírací jednotky MCP jsou ovládány pneumaticky. Při přivedení vzduchu se zavřou. Řada MCPS se uzavírá pružinovým zásobníkem energie a otevírá přívodem vzduchu. Jsou asymetricky uspořádané vzhledem k ose kolejnice, což umožňuje dodržovat šířku vozíku na jedné straně.