Příslušenství

K lineárnímu vedení nabízíme široký sortiment příslušenství

NTN SNR logo

 

 • NTN SNR logo
  Typy konfigurace těsnění: - SS / koncové těsnění + vnitřní těsnění + spodní těsnění - UU / koncové těsnění - AA / bez těsnění - BB / koncové těsnění + spodní těsnění - EE / dvojité koncové těsnění + vnitřní těsnění + spodní těsnění - FF / koncové těsnění + vnitřní těsnění + spodní těsnění + plechový stěrač - GG / dvojité koncové těsnění + vnitřní těsnění + spodní těsnění + plechový stěrač - VV / dvojité koncové těsnění + vnitřní těsnění + spodní těsnění + MLS těsnění - WW / dvojité koncové těsnění + vnitřní těsnění + spodní těsnění + plechový stěrač + MLS těsnění - LL / LFS těsnění
  ... Learn More

 • NTN SNR logoLinear Motion

  Přídavná mazací jednotka LU1

  Mazací jednotka podporuje životnost lineárního vedení, kdy mazivo je vpravováno přímo dovnitř vozíku (na obíhající kuličky). Díky tomu se mezi kuličkami a vodicí drahou neustále vytváří olejový film a významně se prodlužují intervaly mazání a údržby. Dostupné pro standartní lineární vedení velikostí 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 55.
  ... Learn More

 • NTN SNR logo
  Nečistoty se mohou dostat dovnitř vozíku přes upevňovací otvory v kolejnici a způsobit poškození. Otvory v kolejnici je možné zakrýt zátkami a tím eliminovali toto nebezpečí. Tyto zátky jsou vyrobeny z plastů odolných vůči oleji. K dispozici jsou také zátky vyrobené z mosazi, které mohou být použity pokud je znečištění silné nebo když působí přímé mechanické síly na kolejnici.
  ... Learn More

 • NTN SNR logo
  Pokud jsou lineární vedení vystaveny silnému znečištění, kde přídavné těsnění vozíku nemusí stačit, doporučuje se ochránit lineární vedení harmonikovým krytem. Pro lineární vedení NTN-SNR jsou k dispozici odpovídající krycí měchy dle níže uvedené tabulky. Pro snadnou montáž harmonikového krytu lze použít odpovídající montážní sady. Tyto sady se skládají ze všech potřebných montážních šroubů, distančního prvku a upínacího prvku. S upínacími prvky jsou vlnovce umístěny a upevněny na kolejnici. Zvláštní úprava kolejnice není nutná.
  ... Learn More