Příslušenství

snr logo

K lineárnímu vedení nabízíme široký sortiment příslušenství

 

 


Lineární vedení jsou během provozu vystavena různým typům znečištění. Účelem přídavného těsnění je zabránit průniku cizích částic jakéhokoliv druhu dovnitř vozíku a také minimalizovat ztráty maziva.

Mazací jednotka LU1 podporuje životnost lineárního vedení, kdy mazivo je vpravováno přímo dovnitř vozíku (na obíhající kuličky). Díky tomu se mezi kuličkami a vodicí drahou neustále vytváří olejový film a významně se prodlužují intervaly mazání a údržby.

Nečistoty se mohou dostat dovnitř vozíku přes upevňovací otvory v kolejnici a způsobit poškození. Otvory v kolejnici je možné zakrýt zátkami pro kolejnice a tím eliminovali toto nebezpečí.

Pokud jsou lineární vedení vystaveny silnému znečištění, kde přídavné těsnění vozíku nemusí stačit, doporučuje se ochránit lineární vedení harmonikovým krytem