Vertikální stanice

  • MZA - ... , MZA ... - 5060
    Vertikální stanice / Osy Z / Pohybový šroub s mikrometrem / Vedení se zkříženými válečky / Eloxovaný hliník

    alf-logo

    Vertikální stanice MZA - ... , MZA ... - 5060 Typy ovládaných os: Z Vedení: zkřížené válečky 4 velikostí (MZA - ...) 1 velikost (MZA ... - 5060) Typ pohonu: pohybový šroub s mikrometrem Materiál: hliník (černý elox)

    ... Learn More