Moduly pro přenos médií

grip handhabungstechnik 2


Přenos médií - stlačený vzduch / vakuum / elektrické signály


ddfProdukty pro realizaci přenosu stlačeného vzduchu a elektrických signálů. Náš vrchol v oblasti průchodek, DDF Multi Swivel, zabraňuje kroucení vzduchových a/nebo vakuových vedení při nekonečných rotačních pohybech, takže rotující nástroje jsou elegantně zásobovány hnací energií.

Kromě našeho DDF Multi-Swivel nabízíme také moduly pro přenos médií, které jsou plně kompatibilní k nabízeným tool-changerům: MEK Multi Energy Coupling a SEK Energy Coupling.