C - VK verze


Zdvižná převodovky C série

Verze: VK
- matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb
- šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu
- krycí tubus čtvercové průřezu

- Klasický design převodové skříně
- Šnekové soukolí

- 4 velikosti s trapézovým šroubem: C3 / C5 / C15 / C20
- 8 verzí trapézového šroubu TGS:

- 4 velikosti s kuličkovým šroubem KGS: C3 / C5 / C15 / C20
- 11 verzí kuličkového šroubu:

- 2 verze rychlostí ( H ... rychlá / L ... pomalá )

- Zdvižná síla od 15kN - 200kN

Parametry zdvižné převodovky C s trapézovým šroubem:

Velikost zdvižné převodovky C3
C3 C5 C5 C15 C15 C20 C20
Maximální zdvižná síla / (kN) *
30 30 50 50 150 150 200 200
Průměr a stoupání trapézového šroubu (TGS)
30 x 6 30 x 12 - P6 40 x 7 40 x 14 - P7 60 x 12 60 x 24 - P12 70 x 12 70 x 24 - P12
Zdvih na otáčku Rychlá H 1 2 1,17 2,33 1,5 3 1,5 3
Zdvih na otáčku Pomalá L 0,25 0,50 0,29 0,58 0,5 1 0,5 1
Převodový poměr Rychlá H 6:1 6:1 6:1 6:1 8:1 8:1 8:1 8:1
Převodový poměr Pomalá L 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1
Účinnost / (%) **
Rychlá H 30 43 28 40 29 41 29 41
Účinnost / (%) **
Pomalá L 22 31 20 29 23 33 23 33
Účinnost převodu / (%) **
Rychlá H 75 75 75 75 73 73 73 73
Účinnost převodu / (%) **
Pomalá L 55
55 55 55 58 58 58 58
Maximální hnací moment / (Nm) 47 47 94 94 195 195 285 285

 

* Uvedená zdvižná síla je maximální. Skutečná zdvižná síla je v závislosti na aplikaci a to zejména na délce zdvihu, rychlosti zdvihu, provozních podmínkách, cyklech atd.

** Uvedené hodnoty účinnosti šnekového převodu jsou platné pro rozsah vstupních otáček 500-1500 ot/min


Parametry zdvižné převodovky C s kuličkovým šroubem:

Velikost zdvižné převodovky C3
C3 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5 C15 C15 C20 C20
Maximální zdvižná síla / (kN) *
20 25 20 30 15 50 50 20 30 100 100 150 150
Průměr a stoupání kuličkového šroubu (KGS)
25 x 5 25 x 10 25 x 20 25 x 25 25 x 50 32 x 10 32 x 20 32 x 40 32 x 60 50 x 10 50 x 20 50 x 10 50 x 20
Zdvih na otáčku Rychlá H 0,83 1,66 3,33 4,15 8,33 1,67 3,33 6,67 10 1,25 2,5 1,25 2,5
Zdvih na otáčku Pomalá L 0,21 0,42 0,83 1,04 2,08 0,42 0,83 1,67 2,5 0,42 0,83 0,42 0,83
Převodový poměr Rychlá H 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 8:1 8:1 8:1 8:1
Převodový poměr Pomalá L 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1
Účinnost / (%) **
Rychlá H 68 68 68 68 68 68 68 68 68 65 65 65 65
Účinnost / (%) **
Pomalá L 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52
Účinnost převodu / (%) **
Rychlá H 75 75 75 75 75 75 75 75 75 73 73 73 73
Účinnost převodu / (%) **
Pomalá L 55 55 55 55 55 55 55 55 55 58 58 58 58
Maximální hnací moment / (Nm) 47 47 47 47 47 94 94 94 94 195 195 285 285

 

* Uvedená zdvižná síla je maximální. Skutečná zdvižná síla je v závislosti na aplikaci a to zejména na délce zdvihu, rychlosti zdvihu, provozních podmínkách, cyklech atd.

** Uvedené hodnoty účinnosti šnekového převodu jsou platné pro rozsah vstupních otáček 500-1500 ot/min


Design zdvižných převodovek C - VF / C - VE:

nakres c vk


Rozměry zdvižných převodovek C - VF / C - VE:

Velikost Rozměry (mm)
A1 A2 A3 a1 a2 a3 B1 B2 B3 b1 b2 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C9 C10
C 3 165 45,2 65 135 90 50 40 118 180 25 5 95,5 62 20 32 15 106 45 158
C 5 212 56,2 80 168 114 58 52 155 228 32 6 130 72 20 42 15 128 61,5 202
C 15 239 66,8 88 190 155 63,5 60 200 280 45 8 150 85 25 50 20 144 70 235
C 20 297 72,5 124 240 160 95 65 214 322 50 8 182 97 25 62 20 148 87 279

Velikost Ukončení šroubu D3
Pohybový šroub D4 Rozměry (mm)
Trapézový Kuličkový Trapézový Kuličkový c1 c2
c3 D1 k6 D5 D6 D7
VK
C 3 M22x1,5 M22x1,5 30 x ...
25 x ...
10 15 12 16 48 13,5 103 50x50
C 5 M30x2 M24x2 40 x ...
32 x ...
10 15 18 20 65 17 128 70x70
C 15 M40x3 M40x3 60 x ...
50 x ...
10 15 20 25 82 21 163 80x80
C 20 M50x3 M40x3 70 x ...
50 x ...
10 15 21 28 100 28 198 90x90

NEFF1

section c