AXS 120 M | Osa X1, X2

Nosníková osa série AXS 120 M / osa X1, X2snr logo

- velikost: 120
- hliníkový základní profil 120x200mm
- pohon: ozubený hřeben a pastorek
- modul ozubení: 2
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- povolené dynamické zatížení pohonu: 3700N
- maximální rychlost 300m/min
- maximální délka modulu: 8000mm

rapaxs120m


Typ lineárního vedení:vedeni4

Typ vedení
Označení
Délka stolku T
Rozměr C Rozměr C1 Rozměr C2 Závit MQ
Charakteristika
(mm) (mm) (mm) (mm)   a (m/s2)
v (m/s)
Kuličkové vedení B 600 460 339 121 M10 50 5
Kuličkové vedení C 800 680 520 120 M12 50 5

Maximální statická únosnost:axsxxxm osy

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 120 M
B 12 700 12 700 nelze aplikovat 10 200 nelze aplikovat
AXS 120 M C 19 200 19 200 nelze aplikovat 15 000 nelze aplikovat

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 120 M B 9 270 18 500 290 3 700 nelze aplikovat
AXS 120 M C 13 900 27 700 440 5 500 nelze aplikovat

Technické údaje:AXS120M obr

AXS 120 M
Jednotka / popis Hodnota
  B C
Základní rozměr mm 120x200
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 5 220
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 2 050
Typ pohonu Ozubený hřeben modul 2
Maximální rychlost m/min 300
Povolené dynamické zatížení řemene N 3 700
Zdvih na otáčku řemenice mm 200
Potřebný rozběhový moment Nm 1,5 2,2
Maximální hnací moment na výstupu převodovky Nm 190
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) kgcm2 22,7
Maximální délka modulu (1,2) m 8,0
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,05
 
1 - maximální délka modulu 10m z jednoho kusu
2 - v případě potřeby možnost napojení do větších délek za předpokladu podepření v místě napojení

Hmotnost:
 
M
AXS 120 M
Jednotka Typ vedení
  B
C
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 46,7 58,3
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 3,1 3,1
Hmotnost pojezdového stolu kg 24,0 30,9
Hmotnost pro protažený profil když X1 / X2 > 85mm kg ((X1+X2-170)/100) x 1,85

popis obrazku
 

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:

csm icon step ee9423dffb

V případě zájmu kontaktujte na info@mnsystems.cz

Video