AXS 280 Z | Osa Y

Příčná lineární jednotka série AXS-Z / osa Y (horizontální)snr logo

- velikost: 280
- hliníkový základní profil 280x250mm
- pohon: synchronní ozubený řemen
- typ řemene: 75-AT10
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- povolené dynamické zatížení pohonu: 4000N
- maximální rychlost 300m/min
- maximální délka modulu: 10000mm

beltaxs280z 2d

* X1 / X2 ... poloha tlumiče je volitelná a musí být specifikována

** tlumič může být umístěn v koncové desce nebo na příčné desce

   - v případě umístění v koncové desce ... X1 / X2 = 80 ... 165mm

   - v případě umístění v příčné desce ... X1 / X2 ≥ 165mm


Typ lineárního vedení:vedeni4

Typ vedení
Označení
Délka stolku T
Rozměr C Rozměr C1 Charakteristika
(mm) (mm) (mm) a (m/s2)
v (m/s)
Kuličkové vedení D 400 280 - 50 5
Kuličkové vedení E 600 280 150 50 5

Maximální statická únosnost:koo

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 280 Z
D 82 000 82 000 9 900 11 000 11 000
AXS 280 Z
E 82 000 82 000 9 900 19 000 19 000

Maximální dynamická únosnost:

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXS 280 Z
D 26 000 26 000 3 200 3 700 3 700
AXS 280 Z
E 26 000 26 000 3 200 6 250 6 250

Technické údaje:AXS5

AXS 280 Z
Jednotka / popis Hodnota
   
Základní rozměr mm 280x250
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy cm4 14 645
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz cm4 7 958
Typ pohonu řemen 75-AT10
Maximální rychlost m/min 300
Povolené dynamické zatížení řemene N 4 000
Zdvih na otáčku řemenice mm 480+0,8
Potřebný rozběhový moment Nm 9,0
Maximální hnací moment Nm 306
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) kgcm2 227,6
Maximální délka modulu (1,2) m 10,0
 Přesnost opakovaného najíždění mm 0,03
 
1 - maximální délka modulu 10m z jednoho kusu
2 - v případě potřeby možnost napojení do větších délek za předpokladu podepření v místě napojení

Hmotnost:
 
M
AXS 280 Z
Jednotka Typ vedení
  D
E
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) kg 78,0 96,4
Hmotnost na 100mm zdvihu kg 4,6 4,6
Hmotnost pojezdového stolu kg 19,0 28,2
Hmotnost pro protažený profil když X1 > 165mm kg ((X1-165)/100) x 4,6
Hmotnost pro protažený profil když X2 > 165mm   ((X2-165)/100) x 4,6

axs z section
 

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:

csm icon step ee9423dffb

3D konfigurace (CAD)

Video