Mazací systémy pro elektrické motory

Použití systémů mazání perma | elektrické motory

Elektromotory se používají v nejrůznějších aplikacích a jsou klíčovým prvkem na výrobních linkách a zařízeních. Úkolem elektromotoru je přeměňovat elektrickou energii na mechanickou. Pro spolehlivý provoz elektromotoru je třeba efektivní promazávání a údržba. Mnoho motorů se nachází v těžko přístupných místech nebo v nebezpečných oblastech. Proto jsou častokrát promazávány jen nepravidelně. Pokud nejsou dodržovány údaje výrobců, nadměrné nebo nedostatečné promazávání vede častokrát k poškození ložisek a jejich výpadkům.


csm STAR VARIO A EMOTOR 0020 2013 08 20 1b80459c37Typické oblasti použitícsm NOVA A EMOTOR 0025 2010 05 14 007ab406c3

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Závody na výrobu sádry, vápna a cementu

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Štěrkovny a výrobci drceného kamene

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Elektrárny

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Potravinářský průmysl

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Zpracovatelé recyklovaného odpadu

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Těžký průmysl, doly a báňský průmysl

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Obecný průmysl a strojírenství


Mazací místa

perma elektricke motory

 

 

Mazací místa se nacházejí na straně pohonů a na opačné straně elektromotorů. Při domazávání je třeba věnovat pozornost vypuštění starého tuku prostřednictvím vypouštěcích otvorů, labyrintů nebo zásobníků starého tuku. Ložiska se přehřívají, pokud se tuk hromadí v ložiskové komoře a nemůže unikat a/nebo pokud jsou zásobníky tuku zaneseny použitým tukem. V principu musí být staré mazivo vytlačováno novým, čerstvým tukem.

Správné volba maziva je velmi důležitým faktorem pro prodloužení životnosti ložisek v motoru

Informace k vestavěnému valivému ložisku, použitém mazivu a jeho množství jsou uvedeny na typovém štítku motoru. V případě, že nelze dohledat tyto hodnoty, tak je nutné získat tyto informace od výrobce motoru a nebo z katalogového listu.

 


Základní problémy

Při ručním promazávání se dopravované množství tuku dávkuje nestejnoměrně!!! Jednorázově se přivede velké množství maziva. To způsobuje krátkodobé nadměrné promazání ložisek.

Při nerespektování intervalů domazávání dochází k nedostatečnému promazání, které může vést až k následujícím problémům:

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12perma_elektricke-motory_4.pngZahřívání ložisek a potenciální nebezpečí požáru, protože nadměrný tuk se rozdělí stejnoměrně až po hodinách

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Při sledování teploty hrozí možné vypnutí motoru

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Poškození ložiska v důsledku nedostatečného promazávání vede k nežádoucím prostojům stroje a zvýšeným provozním nákladům

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Rostoucí náklady na preventivní údržbu z důvodu předčasného opotřebení

 

Personál údržby je při domazávání za běžícího provozu (podle doporučení výrobce) ohrožen. V důsledku pobytu v nebezpečných nebo těžko přístupných místech stoupá riziko nehod.

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Vysoké riziko nehod

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Vypnutí motoru při vstupu do zajištěné oblasti


Výhody automatického mazání

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55 Domazávání za chodu motoru minimalizuje ohřívání ložisek

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Intervaly výměny lze naplánovat se sníženými nároky na materiál a pracovníky

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Zvýšená bezpečnost práce díky automatickému promazávání obtížně dostupných mazacích míst

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Díky přesnému dávkování lze snížit spotřebu maziva, a tím klesá zatěžování životního prostředí


Řešení montáže mazacího systému perma

Přímá montáž na mazacím místě: například perma NOVA

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Jednoduchá, rychlá montáž

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Při nízkých vibracích / otřesech v mazacím místě

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12U lehce dostupných, bezpečných mazacích míst

perma elektricke motory 5 

 Nepřímá montáž na mazacím místě: například perma STAR VARIO

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12Při silných vibracích / otřesech v mazacím místě (odpojení systému mazání)

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12U mazacích míst přístupných s určitým rizikem: Montáž mimo nebezpečnou oblast

Snmek obrazovky 2023 03 03 v10.58.12U obtížně přístupných mazacích míst

 perma elektricke motory 6


Odkazy

Katalog | Flyer


Pro více informací nás neváhejte kontaktovat Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost MN - systems, s.r.o. je autorizovaným partnerem perma-tec GmbH & Co pro Českou republiku a Slovensko.