AXF-S/T/G pohon pohybovým šroubem

snr logo

AXF-S/T/G série | jednotka pro specifické prostředí | plně konfigurovatelná

 

 


SROUB

Základní popis

Základem je lehký, ale zároveň velmi tuhý hliníkový profil, který má velmi kompaktní rozměry. Obsahuje vodicí systém a pohon pomocí pohybového šroubu. Tento šroub může být kuličkový, trapézový nebo kluzný s plastovou maticí. Pohon kuličkovým šroubem je vhodný zvláště pro aplikace s vysokým požadavkem na přesnost polohování a opakovatelnost najíždějí. Trapézové šrouby se používájí pro méně náročné aplikace na přesnost. Plastový kluzný šroub se používá pro hygienické aplikace nebo aplikace, kde se očekává vlhké prostředí např. z důvodu čištění vodou.

Maximální dosahovaná rychlost je závislá na kritických otáčkách pohybového šroubu. Aby bylo možné dosáhnout vysoké rychlosti i při delších zdvizích, je možné vybavit jednotku AXF jednou nebo více sadami vlečných podpěrných jednotek šroubu tak, aby nedocházelo ke kmitání šroubu. Maximalní délka modulu až 6m.

Připojení motoru k jednotce je realizováno pomocí příruby se spojkou přímým spojením nebo pomocí řemenové předlohy a tím dosáhnout délkové úspory místa.

AXF-S/T/G je k dispozici pouze v jedné velikosti a to 104mm šíře profilu. Z pohledu lineárního vedení je možné tento modul dodat v provedení s profilovým kuličkovým vedením a nebo plastovým kladičkovým vedením, které je vhodné pro aplikace, kde je nutné jednotku pravidelně umývat.


AXF100s

Základní charakteristika

 • Použití pro aplikace v potrravinářském a farmaceutickém průmyslu
 • Vhodné i pro delší zdvihy s požadavkem na vysokou přesnost polohování
 • Vhodné i pro delší zdvihy s vysokou rychlostí pomocí volitelného použití podpěrných jednotek
 • Výběr různých stoupání šroubu
 • Samosvorné při použití trapézového šroubu
 • Vysoké posuvné síly
 • Vysoká tuhost hnacího prvku
 • Bez nutnosti použití převodovky
 • Montážní příruby pro připojení vetšiny motorů / převodovek na trhu
 • Možnost změny polohy pomocí řemenové předlohy
 • Možnost vybavit modul mechanickými spínači nebo indukčními senzory
 • Možnost zvýšené účinnosti krytí proti vnějším nečistotám

vedeni8

Typ lineárního vedení

Typ vedení
Označení
Délka stolku Charakteristika Popis 
a (m/s2)
v (m/s)
Kuličkové vedení D standardní 50 5 pro vysoké zatížení / 2 paralelní kolejnice
Kladičkové vedení (polymerové) P standardní 30 7 pro vlhké prostředí

Typ pohybového šroubu

pohon10

Typ šroubu
Označení
Průměry
Stoupání
(mm) (mm)
Kuličkový šroub S 25 5 / 10 / 25 / 50
Trapézový šroub T 24 5
Plastový kluzný šroub G 20 30 / 60 / 90

koo

Charakteristika únosností (maximální statické a dynamické zatížení)

Typ jednotky Typ vedení  Silové zatížení Momentové zatížení
Statické
Dynamické Statické Dynamické
Fy (N) Fz (N) Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
AXF 100 S/T D 15 900 15 900 5 850 5 850 450 1 600 1 600 170 600 600
AXF 100 G P 180 360 120 240 13,5 19,5 10,0 9,0 13,0 6,5

 • AXF 100 G
  Profil: 104x125 / Kluzný šroub / Maximální délka modulu: 3000mm / Maximální rychlost: 180m/min

  Lineární modul série AXF-Gsnr logo - velikost: 100 - základní rozměr: 104x125 - pohon: šroub s plastovou maticí - průměr šroubu: 20 - stoupání šroubu: 30 / 60 / 90 - typ vedení: polymerové kladičkové vedení - maximální délka modulu: 3000mm

  ... Learn More

 • AXF 100 S
  Profil: 104x125 / Kuličkový šroub / Maximální délka modulu: 6000mm / Maximální rychlost: 150m/min

  Lineární modul série AXF-Ssnr logo - velikost: 100 - základní rozměr: 104x125 - pohon: kuličkový šroub - průměr šroubu: 25 - stoupání šroubu: 5 / 10 / 25 / 50 - typ vedení: paralelní lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu: 6000mm

  ... Learn More

 • AXF 100 T
  Profil: 104x125 / Trapézový šroub / Maximální délka modulu: 6000mm / Maximální rychlost: 8,9m/min

  Lineární modul série AXF-Tsnr logo - velikost: 100 - základní rozměr: 104x125 - pohon: trapézový šroub - průměr šroubu: 24 - stoupání šroubu: 5 - typ vedení: paralelní lineární profilové kuličkové - maximální délka modulu: 6000mm

  ... Learn More