Spojky

Spojka (nebo třecí spojka) je zařízení, které přenáší pohyb mezi dvěma kinematickými soustavami rotujícími různými úhlovými rychlostmi.

 

K dispozici jsou následující typy spojek:

- Vícekotoučové (multidisc), především pro použití v olejové lázni a suché aplikace při nízkých a středních otáčkách.

- Jednokotoučové, pouze pro suché aplikace.

 

Ovládání může být hydraulické, pneumatické nebo elektromagnetické.

 

Mohou pracovat následujícími způsoby:

- Pružinové: ovládání zapíná převodovku; spojka sepne při přívodu oleje, vzduchu nebo napětí.

- Pružinové: ovládání rozpojí převodovku; spojka se rozpojí, když je přiveden olej, vzduch nebo napětí.

mwm logospojky kat